За Люлката

ЛЮЛКА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

Лятото на 2019г. с много желание и ентусиазъм, заедно с Георги Пейков от гр. Пловдив създадохме първата и единствена до момента люлка-везна в България, на която децата с инвалидни колички могат да играят ЗАЕДНО с връстниците си.

Информация за люлката

Translate »