"Различните" деца на България

Люлка На Приятелството

Лятото на 2019г. с много желание и ентусиазъм, заедно с Георги Пейков от гр. Пловдив създадохме първата и единствена до момента люлка-везна в България, на която децата с инвалидни колички могат да играят ЗАЕДНО с връстниците си.


0
+
деца участници в проекта


0
+
Люлки Везни


0
+
Фото Изложби

Translate »