"Различните" деца на България

Как Да Помогнем

Как Да Помогнете

Начините, по които може да бъде подкрепена каузата:

Райфайзенбанк България
IBAN: BG29RZBB91551011000771
BIC: RZBBBGSF
Титуляр: ВИП ФОР КИДС СДРУЖЕНИЕ
Основание за плащане: Дарение за каузата Да играем заедно