admin

Благотворителна фотоизложба „Различните“ деца на България“

Повече информация за събитието 10 ноември 2019 в х-л Будапеща гр. София, ул. Будапеща 92А Проект „Различните деца на България“ e създаден за да покаже онези деца, които все още са невидими за голяма част от обществото. Запечатани са усмивките на деца с церебрална парализа, с аутизъм, със Синдром на Даун, с умствена изостаналост.Тези деца рядко са в детската градина.Рядко са в училище!Рядко са на детската площадка … Затова децата