Областна администрация Хасково в подкрепа на ‘Да се запознаем’

Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева се срещна с Петя Дамянова, която е координатор на местно ниво на националната кампания „Да се запознаем“. Тя представи книгата „Различните“ деца на България“, имаща за цел да запознае децата в училищата с истории на техни връстници, които имат специфични потребности. Кампанията е съвместна на Анна Йончева, която е автор на проекта “Различните” деца на България“ и на председателя на фондация “Можем Заедно” Ваня Тодорова. Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева ще се включи в кампанията като ще съдейства книгата да бъде разпространена в детски градини на територията на областта, а след това и в училища. „Липсва достатъчно информираност по отношение на децата със специфични потребности и затова тази книга на достъпен и разбираем език ще допринесе за повече толерантност и уважение. Надявам се тази инициатива да промени нагласите на обществото към хората с увреждания и да изгради разбиране, уважение и приемане към тях.“Петя Дамянова изрази своята благодарност към г-жа Желева за съдействието. На срещата се обсъди възможността кампанията да има продължение като се организират и срещи на деца с техните връстници със специфични потребности.

Share on facebook
Translate »