Наско

Светът е пълен с ангели…❤️

Това е Наско. Той е от Ракитово.

Някои го познават от първата изложба. Историята му е много тъжна, затова няма да я разкажа… Ще ви кажа, че той е от онези хора, които сияят и светят толкова силно, че въобще не забелязваш несъвършенствата. Душа, която дава спокойствие на друга…

Благодарим на съдбата, че правилно избира хората, които срещаме по пътя си! ❤️❤️❤️

Почивай в мир!