Люлка на приятелството

Лятото на 2019г. с много желание и ентусиазъм, заедно с Георги Пейков от гр. Пловдив създадохме първата и единствена до момента люлка-везна в България, на която децата с инвалидни колички могат да играят ЗАЕДНО с връстниците си. В началото на октомври първата такава беше монтирана в гр. София, в парк св.Троица, а януари 2020г, с подкрепата на г-н Слави Трифонов и екипа му беше закупена и монтирана още една в гр. Плевен.

Translate »